פרויקטים שונים

 • מערכת שו”ב לכלים בלתי מאויישים – כטב”מ, כשב”מ
 • מערכת שו”ב גדר והגנה היקפית
 • מערכת תכנון וניהול משימה/ תאי משימה ייעודיים
 • סימולטור דמוי מכ”מ
 • ציוד בדיקה המשמש לאישורי חומרה ותוכנה של מערכות צבאיות (כרטיסי משימה בטילים, מטוסים ומזל”טים)
 • מאמנים טקטיים ותפעוליים
 • מערכת שליטה על מכ”מ ימי
 • מחוללי זירה/מחוללי תרחישים
 • סימולציה מערכתית לחקר ביצועים ולוגיקות
 • מו”פ התחום הELINT
 • מערכת סימולציה ובדיקה לבחינת אלגוריתמים לעיבוד תמונה
 • בקר למערכת חימוש של טנק
 • מטען תכנה ל F-16
 • מבדק לציוד מוטס
 • מערכת המדמה מכ”מ ו”הזרקת” תמונת “עולם” מוקלטת
 • מערכת זיהוי לוחית-רישוי (LPR)
 • מערכת לגילוי שריפות