finance

מערכת פיננסית לבנק אמריקאי – מערכת חדשנית ומובילה לניהול בקרה ומעקב פיננסי בפרויקטים בתחום הבניה או אחר עבור לקוח זר. המערכת מבוססת ענן  (Cloud) ומושתתת על ממשקי משתמש עשירים. המערכת מוטמעת בבנקים וחברות ביטוח ועוזרת לשלוח ולנהל פרויקטים אשר היקפם הכספי גדול. המערכת מוטמעת הן על מחשבים והן על טאבלטים וטלפונים ניידים.

קורן טק מפתחת את  CTS החל מראשיתו משלב הרעיון והגדרת הדרישות ועד שלבי הפתוח וההטמעה  בארה”ב.

המערכת כוללת:cts

  • ניהול אוטומטי של תהליך בסביבה היררכית
  • חילול מסמכים בזמן אמת
  • ממשק משתמש ידידותי וקל לאימוץ
  • כלי תשאול נרחבים.
  • Cloud based SaaS
  • Scalability
  • הצפנת תקשורת ומידע רגיש.
  • הזנת אבני דרך עבור כל בעל עניין בפרוייקט
  • חילול אוטומטי של חשבוניות
  • מעקב ביצוע ומנגנון אישור/דחייה בזמן אמת עבור אבני דרך וחשבוניות.

מערכת CTS הינה יישום ענני, SaaS, מבוסס Windows Azure ופיתוחה נעשה על פי הגישה של (SOA (Service Oriented Architecture

טכנולוגיות בשימוש: ASP.net,SOA,WCF,WPF, SaaS