medicine

חברת קורן טק מתמחה בפתרונות  טכנולוגיים  ופתרונות תוכנה לצרכים הייחודיים של מערכות רפואיות ואפליקציות קליניות וביניהם:

  • שימוש בפרוטוקול ה- DICOM – פרוטוקול סטנדרטי בתחום הרפואי להעברת Images ומידע רפואי אחר.
  • עבודה מול קבוצות רגולציה ואבטחת מידע לקיום תקנים רפואיים וכמו כן, פרטיות החולים (FDA regulations)
  • עיבוד תמונה

קורן טק מתמחה בעמידה בתקנים הרפואיים (FDA, CE) לכל אורך חיי הפרויקט, משלב הייזום והגדרת הדרישות, דרך האפיון, עיצוב, קידוד, בדיקות, וכלה בהטמעה ותחזוקה.

מערכות רפואיות בפיתוחינו לדוגמא:

  • פיתוח כלי בדיקה יעודיים עבור חברה רפואית מובילה – הקמת צוות לבדיקות פונקציונליות למערכת ה- CT, בדיקות טמפרטורה והנעה של המערכת תוך שמוש בכלים שפותחו. פיתוח תשתיות קוד על תשתית של TestComplete לבדיקות אוטומטיות ובניית  scenarios מקבלת ה SPEC   ומסמכי המערכת לצורך בדיקות רגרסיה והרצת בדיקות אוטומטיות בתחנות העבודה של הסורק ובסימולטורים.
  • פיתוח מודול תוכנה במערכת למיפוי הלב בתלת מימד עבור חברה רפואית – קורן טק היתה שותפה בפיתוח מודול עבור המערכת שבונה תמונה תלת מימדית של הלב ומציגה נתונים של הלב וזרימת הדם באמצעות עשרות סנסורים ואלגוריתמים יחודיים של הלקוח.

דוגמאות למערכות חומרה שפתחנו:

  • מערכת בקרת מנועים רב צירית
  • Body Contouring
  • Acquisitor