iotConnecting Devices and monitoring

העולם הולך לקראת חיבור של מוצרים שבתוכם יהיו חיישנים המקושרים באמצעות שליטה מרחוק בזמן אמת וישולבו ביישומים נפוצים.

ה IOT – מצריך שילוב מערכתי של שליטה מרחוק, אופטימיזציה של תהליכים והתאמה לצרכים של המוצר . הפתרון של קורן טק בתחום מתבסס על נסיון רב שנים בפתוח אפליקציות שליטה ובקרה עבור מוצרים מהתעשיה הביטחונית ,הרפואית ותעשיות אחרות.

תקשורת אינטרנט בין מוצרי תעשיה שונים תצעיד אותנו לחיים נוחים בטוחים וחסכוניים יותר. הסנסורים הללו חכמים ,מורכבים ויכולים לתפעל מכונות באמצעות סטנדרטים שונים של תקשורות תוך בצוע אופטימיזציה של תהליכים של המכונות השונות בתחומים המגוונים של התעשיה.

פתרונות קורן טק בתחום ה IOT

  • שילוב שליטה ובקרה מרחוק בזמן אמת
  • הבנת תהליכים והבנת המכונות המופעלות
  • יכולת שילוב עם דטה בייס מורכב
  • יכולת נתוח ופתוח בזמן אמת
  • שפור תהליכים ובצוע אופטימיזציה
  • פתוח דוחות מותאמים לצרכים בהתאם למכשור הנשלט