טכנולוגיות עם ערך מוסף. אנשים שמעלים את הרף.                                      פתרונות פיתוח תוכנה.