Skip to Main Content

RAV KAV

מערכת טעינת כרטיסי רב קו  ופיתוח אתר לצפייה בנתוני המשתמשים.

פיתוח אפליקציית Android Native ואפליקציית Web המיועדים למשתמשי הקצה.
באמצעותם ניתן להטעין כרטיסי רב קו ולצפות בנתוני הכרטיס.
המערכת משתמשת בטכנולוגיית NFC שבמכשיר הסלולרי תוך שימוש בפרוטוקול תקשורת Calypso
או באמצעות התקן ייעודי המתחבר למחשב תוך שימוש ב –  ActiveX שפותח להתממשקות מול ההתקן.
בנוסף פותח אתר המשמש את המפעילים השונים לצפייה בנתונים וטעינת הכרטיסים.
המערכות השונות כללו התממשקות למערכת סליקה חיצונית.

Font Resize
Contrast