Skip to Main Content

CTS

חברת קורן טק בע”מ פיתחה מערכת לניהול ומעקב אחר פרויקטים בתחום הפיננסי עבור לקוח זר.

המערכת פותחה עבור בנקים וחברות ביטוח ועוזרת לשלוט ולנהל פרויקטים אשר היקפם הכספי גדול. המערכת מוטמעת הן על מחשבים והן על טאבלטים וטלפונים ניידים.

זוהי מערכת SAAS בשימוש של Azure

Font Resize
Contrast